NLFR

Platform over productie- en procesautomatisering
De modernste meettechniek in LNG-installaties
De niveau- en drukmeettechniek van VEGA wordt over de hele wereld in de modernste LNG-installaties toegepast.

De modernste meettechniek in LNG-installaties

LNG speelt een cruciale rol in de overgang naar een economisch en ecologisch duurzame energietoekomst. Dit blijkt onder meer uit de enorme groei van de mondiale LNG-productiecapaciteit in de afgelopen en komende jaren. Deze installaties maken gebruik van de modernste technologieën voor de verwerking, de vloeibaarmaking, het transport, de opslag en de verdamping van het gas. Maar hoe ziet het eruit op het gebied van de niveaumeettechniek? 

De automatisering van een LNG-installatie heeft veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid als primaire doelen. Om een stabiele werking te garanderen, moet de gebruikte meettechniek kunnen omgaan met verschillende uitdagingen. Enerzijds gaat het om producteigenschappen zoals cryogene temperaturen, lage diëlektrische waarden, fluctuerende soortelijke massa’s en turbulente processen. Anderzijds zijn er veeleisende inbouwomstandigheden, zoals hoge nozzles, standpijpen of stabilisatiebuizen, afsluiters en isolatiesystemen. Om historische redenen overheersen conventionele verschildruksystemen. Naast de klassieke verschildrukmeters winnen moderne druksensoren met olievrije keramisch-capacitieve meetcel terrein. De CERTEC® meetcel van SaphirKeramik® is een van de mechanisch meest robuuste en dynamisch hoogst belastbare drukmeetcellen. Hij blinkt uit door zijn uitstekende langetermijnstabiliteit, zijn hoge chemische resistentie, zijn weerstand tegen extreme overbelasting en drukschokken, en zijn uitstekende weerstand tegen abrasieve slijtage. 

Verschildruk- en procesdruktransmitters

Radartechnologie voor een lagere TCO

Bij druktransmitters bestaat de uitdaging uit het complexe leidingwerk, de onderhoudskosten en de schommelende soortelijke massa. Op deze gebieden hebben contactloos metende radarsensoren of geleideradarsensoren aangetoond een reëel alternatief te zijn.  Hoewel vaak duurder in aanschaf, zijn ze vrijwel onderhoudsvrij en brengen ze door hun betrouwbaarheid en hun flexibiliteit de totale eigendomskosten omlaag. Met de nieuwe hoogfrequente 80GHz-sensoren kunnen standpijpen of stabilisatiebuizen (aangebracht om o.a. turbulentie te elimineren) achterwege blijven. Vooral in processen waarbij een onderbreking van de productie gepaard gaat met veel werk en hoge kosten, worden direct op de tank afsluiters gemonteerd. De zeer goede signaalfocussering van contactloze 80GHz-radarsensoren maakt het mogelijk deze op een kogelkraan te monteren zonder dat de kraan stoorreflecties veroorzaakt. Een betrouwbare meting is gegarandeerd. Andere pluspunten zijn:

 • Nauwkeurige meetresultaten, niet beïnvloed door schommelingen in de soortelijke massa en de temperatuur;
 • Ongevoelig voor aangroei en condensvorming op de antenne;
 • Chemisch zeer resistente PTFE-antennes waarborgen een lange levensduur;
 • De hoge nauwkeurigheid van +/- 1 mm voldoet probleemloos aan de eisen in de branche;
 • Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose, ook vanaf smartphone of tablet.

Niveaumeting in standpijpen, stilling wells en by-pass-systemen 

Vanwege hun lage werkfrequentie zijn geleide radarsensoren bij uitstek geschikt voor gebruik in standpijpen, stilling wells en bypass-systemen. Er zijn verschillende staaf-, kabel- en coaxiaaluitvoeringen leverbaar, die worden geselecteerd aan de hand van de gewenste inbouwsituatie en proceseisen. De omgevingsomstandigheden in LNG-toepassingen zijn vaak wisselend. De meettechniek wordt blootgesteld aan snelle niveauwijzigingen, vluchtige atmosferen als gevolg van verdamping en schommelingen in temperatuur, druk en soortelijke massa. Knowhow is van cruciaal belang, de voortdurende doorontwikkeling van sensorsoftware maakt een veilig en betrouwbaar gebruik van geleideradarsensoren mogelijk, ook in kritische toepassingen. Andere pluspunten zijn:

 • Nauwkeurige meetresultaten, niet beïnvloed door schommelingen in de soortelijke massa en de temperatuur;
 • Onderhoudsvrij, want geen mechanisch bewegende delen;
 • Flexibele montagemogelijkheden, bijvoorbeeld voor het eenvoudig vervangen van bestaande verdringersystemen;
 • Betrouwbare interfacemeting tussen twee vloeistoffen;
 • Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose ook vanaf smartphone of tablet.
Niveaumeting en high-alarm in type C tanks

Overvul- of droogloopbeveiliging

Naast niveaumetingen worden vaak schakelniveaus gemeten, als overvulbeveiliging in tanks of als droogloopbeveiliging voor pompen. Vibratieniveauschakelaars zijn universeel toepasbaar en geschikt voor alle vloeistoffen. In compacte uitvoering of met buisverlenging detecteren ze het schakelniveau betrouwbaar en tot op de mm nauwkeurig. Het brede toepassingsbereik qua procestemperatuur (-196 °C … 450 °C) en procesdruk (-1 … 160 bar) is uniek. Ook voor het schakelen bij producten met een soortelijke massa vanaf 0,42 g/cm³ kunnen trilvorken worden ingezet. Andere pluspunten van dit meetprincipe:

 • Geringe inbedrijfstellingskosten, want plug-and-playoplossing, dus geen inregeling nodig;
 • Exacte, betrouwbare werking dankzij een schakelpunt dat niet afhankelijk is van het product;
 • Hoge bedrijfszekerheid door continue monitoring van het sensorelement op corrosie, beschadiging, kabelbreuk en trillingsfrequentie;
 • Maximale beschikbaarheid van de installatie, want functietest met een druk op de knop tijdens het lopende productieproces conform IEC 61508 en 61511.

Juiste technologie, juiste partner

De sleutel tot meer veiligheid, een hogere beschikbaarheid en maximale betrouwbaarheid ligt in de keuze van de juiste technologie, de ideale configuratie en de juiste inbedrijfstelling van de sensoren. Bepaalde toepassingen komen mogelijk eerder in aanmerking voor radarsensoren, andere voor druktransmitters. Terwijl in sommige gevallen misschien wel een eenvoudige niveauschakelaar volstaat. VEGA sensoren worden over de hele wereld gebruikt in de grootste en modernste LNG-installaties. Wij voorzien u graag van advies, laten u oplossingen zien en delen onze ervaringen met u, zodat u de best mogelijke beslissing kunt nemen op het gebied van meettechniek. Wij voelen ons thuis, daar waar intelligente sensoren met veel functionaliteit en hoogwaardige materialen nodig zijn om in veeleisende processen hun werk te doen. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.