BOGE blueprotect: bescherming tegen ongedierte bij graanopslag - Industrial Automation

NLFR

Platform over productie- en procesautomatisering
BOGE blueprotect: bescherming tegen ongedierte bij graanopslag

BOGE blueprotect: bescherming tegen ongedierte bij graanopslag

Milieuvriendelijke containeroplossing voor graansilo’s, mouterijen en meer

Het aantal hongerlijdende mensen in de wereld neemt toe, maar tegelijkertijd gaan grote hoeveelheden graan op weg naar de consument verloren. Vooral in armere regio’s in de wereld doen de grootste verliezen zich kort na de oogst voor. De persluchtspecialist BOGE heeft een methode ontwikkeld die even eenvoudig als effectief is om graan in silo’s beter te beschermen tegen ongedierte. Met blueprotect onttrekt BOGE stikstof aan de omgevingslucht. De stikstof verdringt in de silo de zuurstof en ontneemt ongedierte en schimmels zo hun essentiële voorwaarde om daar te kunnen leven. De methode vereist geen chemische middelen en is daarom onschadelijk voor de voedingsindustrie en niet belastend voor het milieu. De methode is bijvoorbeeld geschikt voor biologisch geteelde producten en toeleveranciers van brouwerijen.

Zonder zuurstof kan ongedierte dat een bedreiging vormt voor het in silo’s opgeslagen graan, niet leven. Op dit principe is BOGE blueprotect gebaseerd.

 

Graankevers, parasitaire schimmels, muizen en ratten: een groot deel van het wereldwijd opgeslagen graan valt ten prooi aan plagen en zogenaamde ademverliezen. Zuurstof speelt daarbij een doorslaggevende rol. Waar zuurstof ontbreekt, worden de verliezen tijdens opslag tot een minimum teruggebracht. blueprotect is op dit eenvoudige principe gebaseerd: BOGE voert een gasmengsel van bijna zuivere stikstof met maximaal één procent restzuurstof de graansilo’s in. De aanwezige zuurstof wordt verdrongen door de stikstof, waardoor aerobe, dat wil zeggen, van zuurstof afhankelijke plagen, ongedierte en schimmels hun essentiële voorwaarde om daar te kunnen leven wordt ontnomen. Tegelijkertijd wordt het effect van ademverliezen geminimaliseerd en wordt het risico van smeulbranden verminderd.

Voor blueprotect maakt BOGE gebruik van de stikstof uit de omgevingslucht. In de buurt van de silo genereert een compressor perslucht. Deze komt via een droger en een combifilter bij een membraanfilter terecht, dat de stikstof (N2) scheidt van de zuurstof (O2) en de silo in voert. Stikstof is als hoofdbestanddeel van onze ademlucht altijd onbeperkt beschikbaar en volledig onschadelijk als het in contact komt met levensmiddelen. Na gebruik wordt de stikstof weer opgenomen in de omgevingslucht. Dit maakt blueprotect tot een aantrekkelijke methode van ongediertebestrijding op plaatsen waar het gebruik van chemische middelen niet toegestaan of ongewenst is – bijvoorbeeld in de biologische landbouw of in de toeleveringsketen voor brouwerijen. Zo moeten mouterijen er bijvoorbeeld voor waken dat er in de gerst geen chemische resten achterblijven die later tijdens het brouwen samen met de mout in het bier terechtkomen.

Het gebruik is allereenvoudigst: BOGE stelt alle onderdelen van de installatie op in één container, zodat blueprotect flexibel kan worden geplaatst en zonder speciale voorkennis en voor verschillende typen silo’s kan worden gebruikt. Om allereerst de stikstofbehoefte te bepalen, analyseert BOGE samen met de klant de uitgangssituatie. Basisvoorwaarde is een voldoende dichte silo. Om daar achter te komen, biedt BOGE als de klant dat wil een huurcontainer aan. Door die te gebruiken wordt binnen een paar dagen duidelijk of de silo dicht genoeg is.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.