NLFR

Platform over productie- en procesautomatisering
Europese onderzoeksprogramma’s gaan voorbij aan noden industrie
Karl Haeusgen, Voorzitter VDMA

Europese onderzoeksprogramma’s gaan voorbij aan noden industrie

De Europese onderzoeksprogramma’s voor industriële bedrijven zijn een belangrijke bouwsteen om Europa’s positie te verzekeren binnen een wereldwijde concurrentie. Maar de programma’s komen vaak te laat en de drempels om te participeren blijven hoog. De VDMA roept op tot een betere samenwerking tussen Europese autoriteiten en de industrie.

Minder en minder kmo’s melden zich aan voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s. VDMA heeft hier drie oorzaken voor geïdentificeerd. In eerste instantie hebben de lage kansen op succes in vergelijking met de inspanning die moet worden geleverd geleid tot veel frustratie. Ten tweede beantwoorden de programma’s te vaak alleen maar aan politieke trends op korte termijn en leggen ze de belangrijke technologische noden van de industrie naast zich neer. Ten derde zit de timing vaak niet goed. Onderwerpen die om dringende actie vragen, zien we vaak pas twee à drie jaar later vertaald worden in onderzoeksprogramma’s.

Voor de sector van mechanische engineering en fabrieksengineering, die fungeert als een integrator van technologie en oplossingen voor heel wat takken van de industrie, is de medewerking aan onderzoek dat heel Europa bestrijkt nochtans cruciaal. Zeker tegen de achtergrond van de uitdagingen waar Europa en haar industrie vandaag voor staan – van klimaatverandering en grondstoffenschaarste tot technologische suprematie en concurrentiekracht – hebben we meer dan ooit nood aan nieuwe, innovatieve en duurzame oplossingen. Het is daarom bijzonder alarmerend dat steeds minder bedrijven interesse tonen in Europese onderzoeksprogramma’s en dat de prioriteiten in call voor subsidies steeds minder relevant worden.

VDMA gelooft daarom dat een nieuwe aanpak nodig is. Boven alles moeten veel meer bedrijven hun weg vinden naar de Europese onderzoeksprogramma’s door instrumenten die minder drempels kennen en sneller ageren. Bovendien moeten de prioriteiten zich duidelijker toespitsen op de technologische state-of-the-art die bedrijven nodig hebben om hun concurrentiekracht te boosten en een groene transitie te ondergaan. Bijkomend moeten er platformen en partnerschappen ontstaan die de industrie, wetenschappers, investeerders en beleidsmakers samenbrengen die deze transformatie kunnen ondersteunen. 

VDMA roept de Europese beleidsmakers op om in gesprek te gaan met de industrie. We hebben immers heel wat te bieden: de expertise in technologie en markten, maar ook de juiste interpretatie van onderzoeksresultaten. De industrie kan private investeringen mobiliseren om de intensiteit van onderzoek en ontwikkeling nu eindelijk op te trekken tot 3% van het bruto binnenlands product over heel Europa, een doel dat Europa al jaren niet bereikt. Nu is dan ook het moment om de krachten te bundelen.

Karl Haeusgen, Voorzitter VDMA

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.