NLFR

Platform over productie- en procesautomatisering
L’Oréal en Festo, een unieke strategische visie

L’Oréal en Festo, een unieke strategische visie

L’Oréal, gevestigd in Libramont sinds 1975, is gespecialiseerd in de productie en verpakking van haarkleuring en haarverzorgingskits voor de Europese consumentenmarkt. Deze productielocatie, een pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling, heeft als voorkeurspartner van Festo net de energie-efficiëntiemodule MSE6-E2M warm onthaald.

L’Oréal Libramont, een wereldwijde referentie voor de groep

Al meer dan 20 jaar heeft deze fabriek via zijn omgevingscel ETN SHE initiatieven vermenigvuldigd om een ​​specifiek probleem aan te pakken: “Hoe meer produceren met minder impact?”. De CO2-uitstoot verminderen, het energieverbruik optimaliseren, het transport beperken, het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afval verminderen, of nog meer, recycling bevorderen: de site in Libramont is op alle fronten actief.

Dankzij de mobilisatie van zijn teams is de fabriek in Libramont het uithangbord geworden van industriële uitmuntendheid op het gebied van duurzame ontwikkeling. Gecertificeerd met ISO 50001, is ze perfect conform het strategische concept “sharing beauty with all” dat de cosmetica-gigant in 2013 heeft gelanceerd. L’Oréal streeft hierbij naar een duurzaam intern beleid inzake zowel milieu- als menselijke aspecten.

In 2009 werd de Libramont-fabriek dankzij de introductie van biomethanation de eerste 100% groene energiefabriek van de Groep.

Sindsdien is er veel water gestroomd, maar niet langer als puur afval, het wordt gerecycleerd. In feite is de L’Oréal-plant een “droge fabriek” geworden! Met andere woorden, 100% van het water dat wordt gebruikt voor industriële processen (zoals tankreiniging) wordt gezuiverd en hergebruikt voor andere processen op de site.

De productielocatie in Libramont is een pionier op gebied van duurzame ontwikkeling.

Begeleiding van Festo sinds de oprichting

Festo draagt ​​met zijn wereldwijde expertise in de ontwikkeling van industrie 4.0 bij aan de digitale ontwikkeling van bedrijven. Het Internet of Things (IoT), slimme fabrieken, cyber-fysieke systemen en big data hebben geen geheimen meer voor Festo. Een IoT-architectuur en veel intelligente services zijn gereed of in ontwikkeling.

E2M biedt eenvoudige energiebewaking door continu procesgegevens aan te leveren.

Vanaf het begin van de fabriek onderhoudt Festo uitstekende relaties met de technische staf van de fabriek. Jurgen Seymortier, verkoopingenieur van Festo werkt samen met de ingenieurs, voldoet aan hun verwachtingen en adviseert hen. Deze aanpak gaat nog verder, bij het verwerven van nieuwe productie-eenheden ligt de nadruk op de integratie van Festo-componenten. Om het kennisniveau over nieuwe technologieën te verbeteren, worden ten slotte specifieke trainingen georganiseerd door Aldo Zottos van de didactische dienst van Festo.

Een mobiele energie-efficiëntiemodule voor het bewaken en reguleren van energie

Om de technische mogelijkheden van de draagbare energie-efficiëntiemodule MSE6-E2M te evalueren, heeft Festo de technische managers van L’Oréal aangeboden om deze in hun fabriek te hosten. Deze applicatie was trouwens ook zichtbaar op de laatste Indumation-beurs met een dashboard dat het realtime verbruik van een productie-eenheid van L’Oréal illustreerde.

Deze gebruiksklare oplossing vereist weinig implementatie om operationeel te zijn: de verbinding van pneumatische leidingen en een netwerk- of 4G-verbinding. De kast omvat twee hoofdelementen:

– De intelligente luchtbehandelingsmodule MSE6-E2M

Het is een intelligente pneumatische verzorgingseenheid uitgerust met meet- en diagnostische functies die de energie-efficiënte werking van pneumatische systemen ondersteunt. De typische montage van de module is stroomafwaarts een combinatie van verzorgingseenheden. De MSE6-E2M bevat de volgende hoofdcomponenten: afsluitklep, debietsensor, druksensor en busknoop.

Als de E2M een stand-by-toestand detecteert op basis van vooraf gedefinieerde gegevens, wordt de persluchttoevoer automatisch uitgeschakeld. Het persluchtverbruik daalt tijdens deze pauzes tot nul, zelfs als het systeem lekkages vertoont! Wanneer de lucht is afgesloten, controleert de E2M de installatie op lekkages. Een snelle drukval duidt op overmatige lekkage. Vervolgens wordt een melding naar de operator gestuurd. Het luchtverzorgingssysteem bewaakt, diagnosticeert en waarschuwt de onderhoudsteams voor de eerste keer op basis van de werkelijke behoeften.

E2M biedt eenvoudige energiebewaking door continu procesgegevens aan te leveren. De E2M is aangesloten via de veldbus en wisselt cyclisch belangrijke gegevens uit zoals debiet, druk en verbruik.

– De CPX-IoT Gateway, de gateway naar de cloud

De CPX-IoT Gateway verbindt de Energy Monitoring Module MSE6-E2M (of andere Festo-componenten) via de OPC-UA-interface met de Festo Cloud. De cloud maakt gegevensvoorbereiding en -bewaking mogelijk. Dit maakt het mogelijk om trendanalyses af te leiden en systemen op te zetten voor vroegtijdige waarschuwing en automatische berichten voor tussenliggende zaken.

De CPX-IoT IoT Gateway biedt vooraf geconfigureerde dashboards voor elk Festo element. Dashboards zijn vooraf geconfigureerde weergaven van een component die waarden op een visueel aantrekkelijke en duidelijke manier in de cloud weergeven. Het betreft statische apparaatinformatie zoals Product Key evenals dynamische informatie zoals realtime gegevens, historische gegevens en meer. Je hebt er toegang toe “waar je ook bent en op elk moment”.

Een sluitende test op een packer

De installatie van de energie-efficiëntiemodule werd uitgevoerd op een Cermex-casepacker. De keuze viel op deze machine, omdat het enerzijds een grote verbruiker is van pneumatische energie in bedrijf en anderzijds deel uitmaakt van een productielijn waar meetapparatuur is geïntegreerd om het verbruik in realtime te kennen.

Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Volgens de heer Benoît Laurent, Technical Supervisor van L’Oréal: “De eerste observatie is dat de module aan de verwachtingen voldoet; de lezing op het dashboard liet ons zien dat de persluchtverzorging slecht was afgesteld. Aan de andere kant had de casepacker een stroomverbruik van 80 l/min, wat niet normaal is (voor deze test was de functie van automatische stroomonderbreking tijdens pauzes niet geactiveerd).

Na een meetcampagne is onze conclusie dat een meetsysteem nuttig is voor onze productiehal. We kunnen gegevens verzamelen, onze productiecycli analyseren, de energiestroom in het weekend zien, maar we moeten verder gaan door andere gegevens te integreren, zoals elektrische energie. ” In termen van energie-efficiëntie maakt deze eenvoudige meting van druk en debiet het mogelijk om het totale verbruik voor de productie van x-aantal producten te evalueren en hieruit de OEE (Overall Equipment Effectiveness / Algemene efficiëntie van de apparatuur).

De installatie van de energie-efficiëntiemodule werd uitgevoerd op een Cermex-casepacker.

Voorspellend onderhoud, de queeste naar de Graal?

De L’Oréal-groep heeft al een eigen cloud. Alle beschikbare informatie van de fabriek is geïntegreerd voor analyse. Vanuit technisch oogpunt, bij onderhoudswerkzaamheden of bij de acquisitie van nieuwe productie-eenheden, wordt de inspanning geleverd om geïntegreerde debietmeters te installeren. Een pneumatische meting is correcter dan een eenvoudige stroomtang op een geleider!

L’Oréal kan overwegen onderhoudskosten verder te verlagen door bepaalde elementen uit de fabriekslijn niet systematisch te vervangen.

Met de gegevensverzameling is het mogelijk om voorspellend onderhoud uit te voeren, op voorwaarde dat u over de middelen beschikt om trendanalyses uit te voeren. Voorlopig is het onderhoud altijd preventief en soms correctief. Meten is goed, maar het is de bedoeling nog een stap verder te gaan! Festo heeft dit goed begrepen. Ze hebben net Resolto Informatik met zijn kunstmatige intelligentie software SCRAITEC opgekocht om deze voorspellende onderhoudsdienst aan te bieden via zijn IoT-architectuur. Daarom zou een productie-eenheid als L’Oréal kunnen overwegen haar onderhoudskosten nog verder te verlagen door bepaalde elementen van haar productietools niet systematisch te vervangen. Dit is de evolutie van de toekomst!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.